Вјеронаука Основна школа

ЛИТЕРАТУРА за вјероучитеље-приправнике који нису положили педагошко-психолошку и методичко-дидактичку групу предмета

Они који нису положили педагошко-психолошку и методичко-дидактичку групу предмета на основним студијама (Хришћанска педагогија, Психологија, Методика и Дидактика) дужни су...

Катихетски одбор р а с п и с у ј е – К О Н К У Р С

КАТИХЕТСКИ ОДБОР СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ БАЊА ЛУКА Катихетски одбор р а с...