Конференција поводом 30 година од повратка
Православне вјеронауке у школски систем основног
васпитања и образовања Републике Српске

Академија наука и умјетности
Републике Српске
(велика сала)

5. октобра 2023. године

Програм конференције

08.00 - 8.45

Регистрација учесника

09.00 - 10.00

10.00 - 10.45

10.45 - 11.00

Пауза за кафу

11.00 - 12.20

12.20 - 14.00

Ручак

14.00 - 14.45

14.45