НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ

Abstract background slow motion glowing animation of blocks. Shiny moving animations of seamless and loopable modern geometric shape.

РАЗРЕД: IV
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 32