Power point презентације за вјероучитеље за 7. разред основних школа

 

Аврамова историја

Бог у животу изабраног народа

Борба за опстанак у Обећаној земљи

Цар Давид 1

Цар Давид 2

Цар Соломон

Доба кризе – распад јединственог царства

Доба патријараха

Годишња систематизација

Историја Исака и Јакова 1

Историја Исака и Јакова 2

Излазак из Египта 1

Излазак из Египта 2

Излазак из Египта 3

Јевреји у Египатском ропству 1

Јевреји у Египатском ропству 2

Јосиф и његова улога

Ослобођење из Египатског ропства

Писци Старог завјета

Свето писмо – понављање

Понављање и утврђивање

Препород јеврејског народа

Пророци – уста Божија

Пророк Исаија

Пророк Михеј

Пророк Осија – глас љубави

Псалми – молитве и пјесме Богу 1

Псалми – молитве и пјесме Богу 2

Псалми – молитве и пјесме Богу 3

Свијет Старог завјета

Улазак у Обећану земљу

Увод у доба патријараха

Вавилонско ропство

Живот се организује на темељу првог закона Божијег