Они који нису положили педагошко-психолошку и методичко-дидактичку групу предмета на основним студијама (Хришћанска педагогија, Психологија, Методика и Дидактика) дужни су да ретроактивно положе разлику наведених предмета (прије полагања стручног испита).