• Наставни планови и програми за гимназију и средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању за први, други, трећи и четврти разред – 1 час:

 

Наставни план и програм за гимназију и средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању / 1. разред

 

Наставни план и програм за гимназију и средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању / 2. разред

 

Наставни план и програм за гимназију и средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању / 3. разред

 

Наставни план и програм за гимназију и средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању / 4. разред

 

  • Наставни планови и програми за средње стручне школе у трогодишњем трајању за први, други и трећи разред – 1 час:

 

Наставни план и програм за средње стручне школе у трогодишњем трајању / 1. разред

 

Наставни план и програм за средње стручне школе у трогодишњем трајању / 2. разред

 

Наставни план и програм за средње стручне школе у трогодишњем трајању / 3. разред